Stanie się czas - Poul Anderson, Tadeusz Markowski

Jeśli jesteś podróżnikiem w czasie i szukasz innych podróżników w czasie, to najłatwiej znaleźć ich właśnie tutaj, na Golgocie, w dniu Jego ukrzyżowania...