Ukojenie - Anna Gralak, Jeff VanderMeer

Powracamy do początków. Biolożka podąża przez Strefę, a Latarnika Saula Evansa poznajemy jako człowieka, jeszcze ciągle człowieka... Nie robię sobie nadziei na to, że zrozumiem Strefę, ale niezwykłość tej opowieści znów mnie wciągnęła w swój lepki i kleisty nurt  nieśpiesznie zdążający do czegoś niepojętego, niezrozumiałego i nieludzkiego. 

 

Dokąd trafi Ptasi Duch? Na pewno nie da się tego miejsca wskazać na mapie....