Atlas chmur - Justyna Gardzińska, David Mitchell
„Słabi to jadło, silnym na sadło” i o to właśnie chodzi w kulcie siły, to właśnie kwintesencja barbarzyństwa i odczłowieczenia. "Słabi to jadło...."