Psychoterapia. Poradnik dla pacjentów - Jerzy Aleksandrowicz

Skądinąd wiadomo, że te wszystkie stresy to po prostu bodźce. Czasami sprawiające przykrość, ale niezbędne do życia. (...) Doznawanie bodźców i reagowanie na nie jest tym, co odróżnia życie od śmierci.