Dafne znikająca - José Carlos Somoza
Somoza mierzy się w swych książkach ze współczesnym światem, jego kulturą, sztuką, nauką.... Zmaga się i poddaje interpretacji kolejne żywioły. Tym razem dotknął najważniejszych chyba dla siebie treści artystycznych: pisarskiego procesu twórczego. Odkrywając kolejne warstwy rzeczywistości, odbywamy podróż przez świat pisarza, twórcy wplątanego w sieć własnych intryg, wyobrażeń i fantazji. Przez metamorfozy, którym poddaje się autor aby stworzyć swoje dzieło, które mimo iż fikcyjne jest dla niego równie realne jak życie. Rzeczywisty świat wypełniony fantazjami. Zwrot ten jak refren powtarza się w całej książce. Wypełniona fantazjami, wypełniony fantazjami, wypełnione fantazjami...