Ciemny las - Andrzej Stasiuk
O dekadenckim konsumpcjoniźmie Zachodu, o tym kto u kogo pracuje i za ile, o bezwzgędności kobiety ze Wschodu, a także o Chińczykach, którzy czekają na swoją kolej. Odwieczna droga Wschodu na Zachód, w kierunku Ciemnego Lasu...