Stanie się czas - Poul Anderson, Tadeusz Markowski

Orle Gniazdo vs Mauraiowie. Która droga jest właściwa? Havig, zdaje się, już wybrał...