Stanie się czas - Poul Anderson, Tadeusz Markowski

"Wiem. Nazywam się Jack, a nie Jezus. Moja rola musi się gdzieś skończyć, ale gdzie dokładnie?"